07. IV. II NIEDZIELA WIELKANOCY
8:30 + Józefa Wiśniewskiego w 33 rocz. śm., Henrykę, Henryka, Krzysztofa i Marcina Wiśniewskich, Bogumiłę i Waldemara Wojtanków.
10:00 O Błogosławieństwo i ufność w Boże miłosierdzie dla rodziny Ziulczyków i Kręźlewiczów.
12:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda, Tomasza Radzikowskich, Alfredę i Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.

08. IV. PONIEDZIAŁEK ( Zwiastowanie Pańskie )
17:00 Intencja dziękczynno-błagalna w 8 rocz. urodzin Tobiasza.

09. IV. WTOREK
17:00 + Romana Kucharskiego (int. od Zofii Wieczorek).

10. IV. ŚRODA
17:00 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA ZA ZMARŁYCH.

11. IV. CZWARTEK
17:00 + Wiesława Kozłowskiego (int. od uczest. pogrzebu).

12. IV. PIĄTEK
17:00 + Romana Kucharskiego (int. od uczest. pogrzebu).

13. IV. SOBOTA
16:15 + Wandę Kowalską w 4 rocz. śm., Wacława Kowalskiego, dziadków Kowalskich i Szymańskich.
17:00 O błogosławieństwo dla córki Iwony i zięcia Łukasza.

14. IV. III NIEDZIELA WIELKANOCY
8:30 + ks. Krzysztofa Kłosiewicza w 3 rocz. śm.
10:00 + ks. Krzysztofa Kłosiewicza w 3 rocz. śm., dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 + Andrzeja Wiśniewskiego w 5 rocz. śm.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.