1. Ustaliłem z zakładem kamieniarskim, że granitowy pomnik na grobie Ś.P. ks. proboszcza Krzysztofa będzie…

1. 12. IX. w naszej Ojczyźnie przeżywamy uroczystość beatyfikacji prymasa tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i…

1. 05. IX. na Mszy św. o g. 10:30 święcimy plecaki i przybory szkolne dzieci…

1. Serdecznie dziękuję po raz kolejny wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg Uroczystości odpustowej w…