Nowy porządek Mszy św. w niedzielę począwszy od października będzie następujący: 8:30, 10:00 i 12:00

Fachowiec – murarz wykonał prace budowlane przy nowym parkanie naszego cmentarza. W tym tygodniu ślusarz…

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości Bożego Ciała, aktywny udział w procesji, a szczególnie…

W niedzielę 29. V. 2022 r. podczas Mszy św. o g. 10:30 dzieci w grupie…