14. IV. III NIEDZIELA WIELKANOCY
8:30 + ks. Krzysztofa Kłosiewicza w 3 rocz. śm.
10:00 + ks. Krzysztofa Kłosiewicza w 3 rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 + Andrzeja Wiśniewskiego w 5 rocz. śm., Jana i Henrykę Laskowskich, Cecylię i Stanisława Wiśniewskich.

15. IV. PONIEDZIAŁEK
17:00 + Eugeniusza Kucharskiego (int. od uczest. pogrzebu).

16. IV. WTOREK
17:00 + Janinę Walendziak (int. od uczest. pogrzebu).

17. IV. ŚRODA
17:00 + Romana Kucharskiego (int. od uczest. pogrzebu).

18. IV. CZWARTEK
17:00 + Janinę Walendziak (int. od uczest. pogrzebu).

19. IV. PIĄTEK
17:00 + Zdzisława Wrońskiego oraz Klementynę i Kazimierza Łażewskich.
17:45 + Eugeniusza Kucharskiego (int. od uczest. pogrzebu).

20. IV. SOBOTA
17:00 + Eugeniusza Kościńskiego i Grzegorza Kościńskiego.
17:45 O błogosławieństwo, dary Ducha Św. dla Natalii w 18 rocz. urodzin.

21. IV. IV NIEDZIELA WIELKANOCY
8:30 + Antoniego Manowskiego w 25 rocz. śm. i Zofię Tomaszewską.
10:00 + Genowefę, Leona, Marię, Jana Mężyńskch, Genowefę, Stefana, Dariusza, Antoninę, Józefa Kościńskich, Jana, Mariannę Paradów, Jana, Annę Poziomków, dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 Int. dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej, dar zdrowia dla Edyty i Jarosława, Barbary i Zbigniewa Mościckich oraz ich dzieci.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.