31. III. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6:00 ZA PARAFIAN.
10:00 + Józefa i Mariannę Kowalskich. zm. z rodz. Nowakowskich, Gozdków i Kowalskich.
12:00 O Boże błogosławieństwo , opiekę Marki Bożej, zdrowie dla rodziny Anny i Marka z dziećmi.

01. IV. PONIEDZIAŁEK w oktawie Wielkanocy
10:00 + Eugeniusza, Henrykę i Ireneusza Czajkowskich, dziadków Olszewskich, Annę Kowalską, Teresę Dudek, ks. Krzysztofa Kłosiwicza, dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 + Grażynę Gozdek (int. imien.).

02. IV. WTOREK w oktawie Wielkanocy

03. IV. ŚRODA w oktawie Wielkanocy
17:00 Nowenna do Matki Bożej – Int. dziękczynno-błagalna w rocz. urodzin Katarzyny, o Boże błgosławieństwo, wszelkie łaski.

04. IV. CZWARTEK w oktawie Wielkanocy
17:00 + Zbigniewa Błaszczyka w 1 rocz. śm.

05. IV. PIĄTEK w oktawie Wielkanocy
17:00 O dar nieba dla ks. Krzysztofa Kłosiewicza w 3 rocz. śm. (s. fran.).

06. IV. SOBOTA w oktawie Wielkanocy
15:15 + Ryszarda Kucharskiego (int. imien.), Genowefę Kucharską, Józefę i Stanisława Kąpińskich, Józefa Kucharskiego.
17:00 O Boże błogosławieństwo dla Kół Żywego Różańca z rodzinami.

07. IV. II NIEDZIELA WIELKANOCY
8:30 + Józefa Wiśniewskiego w 33 rocz. śm., Henrykę, Henryka, Krzysztofa i Marcina Wiśniewskich, Bogumiłę i Waldemara Wojtanków.
10:00 O błogosławieństwo i ufność w Boże miłosierdzie dla rodziny Ziulczyków i Kręźlewiczów.
12:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda, Tomasza Radzikowskich, Alfredę i Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.