Kościół w Wierszach jest wyjątkowo związany z walką o Niepodległość Ojczyzny. Na terenie obecnej parafii, od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego, a przede wszystkim podczas II Wojny Światowej, Powstania Warszawskiego – toczono krwawe walki. Puszcza dawała schronienie żołnierzom, miejscowa ludność życzliwie przyjmowała partyzantów pod swoje dachy. Stan liczebny zgrupowania, przez cały okres powstania wahał się w granicach 2500 – 3000 osób. W Wierszach na placu apelowym księża kapelani odprawiali msze święte polowe.

Po wyzwoleniu w roku 1949 – rozpoczęto odprawiać polowe Msze Święte przy kapliczce przydrożnej, przy placu apelowym. Mimo trudności ze strony władz, w budowaniu obiektów sakralnych, krzyży przydrożnych, postanowiono, że tu właśnie powstanie kościół. Sprawy budowy kościoła miał dopilnować wikariusz parafii Leszno ks. Zdzisław Kniołek proboszcz Parafii Wiersze i budowniczy kościoła. Budowa świątyni była niesamowitym przedsięwzięciem. Ksiądz Prymas Kardynał Stefan Wyszyński – kapelan Grupy Kampinos AK – chętnie zaakceptował ten projekt. Kiedy w 1953 r. kościół był już postawiony, ksiądz Prymas wyznaczył termin poświęcenia nowej kaplicy na ostatnią niedzielę października i sam miał tego poświecenia dokonać. 25 września 1953 r. został aresztowany i internowany.

Po odzyskaniu wolności 21 lipca 1957 r. o godzinie 14,00 przybył do Wierszy, bardzo gorąco witany przez miejscową ludność i przybyłych gości. Ks. Prymas dokonał poświęcenia kościoła, erygował Drogę Krzyżową udzielił sakramentu bierzmowania 274 osobom. W tym samym roku we wrześniu uroczyście otwarto Cmentarz Powstańczy. 16 lipca 1959 r. – odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych powstańców w Puszczy Kampinoskiej. Mszę odprawiono w nowo wybudowanym kościele. W roku 1974 – rozpoczęto starania o remont kościoła, zamierzano wybudować nowy, z lepszych materiałów. Pomimo wielkich trudności, udało się wybudować nowy kościół. 29 sierpnia 1976 r. – odbyła się główna uroczystość poświęcenia nowego kościoła.

Przy wejściu do kościoła i na Cmentarzu Partyzanckim znajdują się powstańcze pamiątki, i tablice pamięci, które ukazują turystom, młodzieży, kombatantom – jak bardzo żywa jest tu „Pamięć tamtych dni – 1944 r.” W 2006 r. wykonano nowe ołtarze, ołtarz Miłosierdzia Bożego z relikwiami św. Siostry Faustyny i ołtarz św. Józefa. W nowym prezbiterium świątyni, rok 2007 obraz Niepokalanego Serca NMP umieszczony został w „Ołtarzu Niepodległości”, ołtarzu głównym kościoła wg. projektu P. Urszuli Przymus. W tym samym roku – 2007 r. wykonano nowe wylewki podłogowe i położono podłogę z marmuru. „Wierność Bogu i Ojczyźnie to nie wybór, to konieczność” , takie przesłanie niesie umieszczona w kościele patriotyczno religijna tablica, poprzez wpisaną w mapę Polski płaskorzeźby przedstawiające: ks. Ignacego Skorupkę, św. Maksymiliana Kolbego, męczenników Podlaskich, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, bł. Ojca Świętego Jana Pawła II. Od ostatniej wizytacji kanonicznej założone zostało nowe nagłośnienie, w zakrystii jest nowa kredencja, na plebanii dokonano remontu łazienki i pomalowano pomieszczenia.