Dziękujemy bardzo za wspólne rodzinne razem z dziećmi kolędowanie 15 stycznia w niedzielę ze Świętym…

Niech świąteczny czas będzie czasem odnowienia naszej więzi z Bogiem, a jednocześnie – z ludźmi,…

W sobotę 05. listopada 2022 r. grupa trzydzieściorga młodzieży przystąpiła do sakramentu Bierzmowania, którego udzielił…

28 sierpnia w niedzielę o godz. 12:00 przy Cmentarzu Partyzanckim w Wierszach odbyła się uroczysta…

Serdecznie dziękuję ks. Józefowi Godlewskiemu, misjonarzowi Krwi Chrystusa za przewodniczenie Sumie odpustowej i wygłoszenie Słowa…

Uroczystość Odpustowa Najdroższej Krwi Chrystusa, 10. lipca 2022 r.