Słowo Boże wezwało nas do nawrócenia i wiary. Obyśmy, wracając do domów i obowiązków, nie zapomnieli o Jezusowym wezwaniu. On pragnie nam błogosławić, towarzyszy nam w drodze i wciąż na nowo powołuje.

1. W niedzielę ( 21. stycznia ) obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego. Czytajmy i karmmy się Słowem Bożym – w Ewangelii Chrystus prowadzi nas do świętości.

2. Przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ( 18. – 25. stycznia ) – módlmy się o jedność wśród uczniów Chrystusa i w naszych rodzinach.

3. Dziękuję za ofiary na koszty ogrzewania kościoła, także za ofiary składane na konto bankowe Parafii.

4. Bardzo dziękuję parafianom z Aleksandrowa z grupy I za wysprzątanie kościoła. Proszę parafian z Aleksandrowa z grupy II i z Kiścinnego o przygotowanie kościoła na kolejny tydzień.

5. W sobotę ( 27. stycznia, g. 17:00 ) – zapraszam na Mszę św. połączoną z modlitwą wypominkową za naszych zmarłych.

6. Serdecznie proszę parafian z Krogulca o rozebranie dekoracji świątecznej po następnej niedzieli (po 28. stycznia).

7. Kontynuuję wizytę duszpasterską, tzw. „Kolędę” – we wspólnej modlitwie w rodzinach prosimy Pana Boga o błogosławieństwo. Serdecznie dziękuję rodzinom z Roztoki, Brzozówki oraz z Sowiej Woli za gościnność, serdeczne rozmowy i złożone ofiary – Bóg zapłać! Plan „Kolędy” jest wywieszony w gablocie przed kościołem oraz na stronie internetowej Parafii. Jeśli komuś nie odpowiada podany termin, to proponuję dodatkowy 27. stycznia w sobotę.

8. Jeżeli od pogrzebu w rodzinnym grobie minęło 20 lat, to należy odnowić prawo dysponowania miejscem. Zapraszam do kancelarii.

9. Tygodnik „Gość Niedzielny” – cena 10 zł.

10. Życzę dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia a dzieciom i młodzieży radosnego i bezpiecznego zimowego wypoczynku. Szczęść Boże! ks. Grzegorz, Wasz proboszcz.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.