Na dalsze radosne świętowanie niedzieli przyjmijmy błogosławieństwo Kościoła. Niech w naszym życiu nie zabraknie wdzięczności za dar odkupienia z grzechów. Zanieśmy Chrystusowy pokój do naszych rodzin.

1. Zakończyłem wizytę duszpasterską – „Kolędę” w rodzinach. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyjęli mnie w swych domach. Dziękuję za gościnność, modlitwę, rozmowy oraz ofiary złożone na potrzeby Parafii. Proszę, aby rodziny, które nie mogły przyjąć mnie w podanych terminach, kontaktowały się ze mną w zakrystii.

2. Dziękuję za ofiary na koszty ogrzewania kościoła, także za ofiary składane na konto bankowe Parafii.

3. Bardzo dziękuję parafianom z Aleksandrowa z grupy II i z Kiścinnego za wysprzątanie kościoła. Serdecznie proszę parafian z Krogulca o rozebranie dekoracji świątecznej.

4. W piątek ( 02. lutego ) będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Msza św. o g. 17:00 – poświęcenie świec gromnicznych. Jest to dzień Życia Konsekrowanego, módlmy się za siostry i braci zakonnych. Ofiarami na tacę wspieramy zakony klauzurowe i ich posługę w Kościele.

5. W piątek ( 02. lutego ) od g. 8:30 wizyty u chorych z sakramentami świętymi. Od g. 16:30 spowiedź święta.

6. W sobotę ( 03. lutego ) od g. 16:00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

7. Jeżeli od pogrzebu w rodzinnym grobie minęło 20 lat, to należy odnowić prawo dysponowania miejscem. Zapraszam do kancelarii.

8. Kurs przedmałżeński rozpocznie się 26. lutego w Parafii Św. Małgorzaty w Łomiankach. Spotkania będą w poniedziałki i w piątki o g. 19:00. Zapisy pod nr tel.: 501-161-939

9. Tygodnik „Gość Niedzielny” – cena 10 zł.

10. Życzę dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże! ks. Grzegorz, Wasz proboszcz.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.