Księże Grzegorzu życzymy Ci, żebyś zawsze był najbliżej Chrystusa i tak skromnie i pokornie, jak do tej pory był Jego sługą w Kościele. Niech Matka Boża ma Cię zawsze w swojej opiece, a Duch Święty niech cały czas rozpala Twoją wiarę i miłość do Pana Boga oraz wiedzie ścieżkami, na których spotykał będziesz samych życzliwych Ci ludzi.

Życzymy Ci dalszych, pięknych jubileuszy w posłudze kapłańskiej, a my parafianie życzymy przy tej okazji sobie, abyś nadal pozostał w naszej parafii na kolejne lata.

Szczęść Boże księże Grzegorzu. 🙏☀️⛪️❤️✝️


© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.