1. 05. maja niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu – po Mszy św. o g. 12:00 nabożeństwo majowe i procesja Eucharystyczna. Zapraszam do procesji panów do chorągwi, Żywy Różaniec, młodzież, dzieci.

2. 05. maja po Mszy św. o g. 10:00 spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych.

3. Dziękuję parafiankom z Sowiej Woli z gr. VI za wysprzątanie kościoła i za kwiaty, które zdobią ołtarze – proszę rodziców młodzieży, kandydatów do sakramentu Bierzmowania i rodziców dzieci komunijnych o przygotowanie kościoła i terenu przykościelnego.

4. Nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej w tygodniu o g. 17:45.

5. Spotkanie dla młodzieży, kandydatów do sakramentu Bierzmowania we wtorek ( 07. maja ) o g. 18:30.

6. W niedzielę ( 12. maja ) Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

7. W niedzielę ( 12. i 13. maja ) będziemy przeżywać wizytację kanoniczną parafii, którą przeprowadzi ks. Biskup Rafał Markowski. ks. Biskup przybędzie tuż przed g. 10:00 i zostanie liturgicznie powitany w drzwiach kościoła. Podczas Mszy św. o g. 10:00 przyjmie sprawozdanie o stanie duchowym i materialnym parafii. Udzieli błogosławieństwa dzieciom. O g. 11:00 spotka się z duszpasterską radą parafialną. O g. 12:00 odprawi Mszę św. i udzieli sakramentu Bierzmowania młodzieży. W poniedziałek ( 13. maja ) po g. 10:00 ks. Biskup uda się do Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli. Później dokona lustracji kancelarii parafialnej. O g. 12:00 nawiedzi cmentarz parafialny.

8. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy nawiedza nasze rodziny – obecnie nawiedza rodziny w Aleksandrowie. Niech wspólna modlitwa za przyczyną Maryi będzie źródłem jedności i miłości naszych rodzin.

9. Jeśli od pogrzebu w grobie rodzinnym minęło 20 lat, to należy odnowić prawo własności miejsca; zapraszam do kancelarii.

10. Tygodnik „Gość Niedzielny” – cena 10 zł.

11. Życzę dobrego tygodnia – Szczęść Boże! ks. Grzegorz, Wasz proboszcz.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.