21. IV. IV NIEDZIELA WIELKANOCY 8:30 + Antoniego Manowskiego w 25 rocz. śm. i Zofię Tomaszewską. 10:00 + Genowefę, Leona, Marię, Jana Mężyńskich, Genowefę, Stefana, Dariusza, Antoninę, Józefa Kościńskich, Jana, Mariannę Paradów, Jana, Annę Poziomków, dusze w czyśćcu cierpiące. 12:00 Int. dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar zdrowia…

14. IV. III NIEDZIELA WIELKANOCY 8:30 + ks. Krzysztofa Kłosiewicza w 3 rocz. śm. 10:00 + ks. Krzysztofa Kłosiewicza w 3 rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące. 12:00 + Andrzeja Wiśniewskiego w 5 rocz. śm., Jana i Henrykę Laskowskich, Cecylię i Stanisława Wiśniewskich. 15. IV. PONIEDZIAŁEK 17:00 + Eugeniusza Kucharskiego (int. od uczest. pogrzebu)….

07. IV. II NIEDZIELA WIELKANOCY 8:30 + Józefa Wiśniewskiego w 33 rocz. śm., Henrykę, Henryka, Krzysztofa i Marcina Wiśniewskich, Bogumiłę i Waldemara Wojtanków. 10:00 O Błogosławieństwo i ufność w Boże miłosierdzie dla rodziny Ziulczyków i Kręźlewiczów. 12:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda, Tomasza Radzikowskich, Alfredę i Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka. 08. IV….

31. III. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 6:00 ZA PARAFIAN. 10:00 + Józefa i Mariannę Kowalskich. zm. z rodz. Nowakowskich, Gozdków i Kowalskich. 12:00 O Boże błogosławieństwo , opiekę Marki Bożej, zdrowie dla rodziny Anny i Marka z dziećmi. 01. IV. PONIEDZIAŁEK w oktawie Wielkanocy 10:00 + Eugeniusza, Henrykę i Ireneusza Czajkowskich, dziadków Olszewskich, Annę Kowalską, Teresę…

17. III. V NIEDZIELA WLK. POSTU 8:30 + Helenę w rocz. śm., Feliksa Rydel, zm. za rodz. Rydlów, Krawczaków Marcjannę, Bronisława, Zdzisława Liśkiewiczów, zm. z rodz. Liśkiewiczów, Wasilewskich, Albina, Dariusza Poziomków, zm. z rodz. Poziomków, Kozłowskich, zm. proboszczów: ks. Zdzisława, ks. Stanisława, ks. Władysława, ks. Krzysztofa, dusze w czyśćcu cierpiące. 10:00 + Józefa Ziulczyka (int….

10. III. IV NIEDZIELA WLK. POSTU 8:30 + Halinę i Eugeniusza Kąpińskich, dziadków Kąpińskich i Poddenków, Eugeniusza Bagińskiego. 10:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda i Tomasza Radzikowskich, Alfredę i Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka. 12:00 + Grażynę Zajdel. 11. III. PONIEDZIAŁEK 12. III. WTOREK 17:00 Intencja dziekczynno-błagalna w rocz. urodzin Romany, o Boże…

03. III. III Niedziela Wlk. Postu 8:30 + Annę Bloch. 10:00 + Kazimierza (int. imieninowa) i Anielę Lisowskich, zm. z rodz. Burskich i Stępniów oraz Teresę Nastarowicz. 12:00 + Albina Poziomka (int. imieninowa), Helenę Rydel (imieninowa), Dariusza Poziomka, Feliksa Rydla, Tomasza Zacharskiego, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Poziomków, Kozłowskich i dusze w czyśćcu cierp. 04….

25. II. II Niedziela Wlk. Postu 8:30 + Mariana Fijałkowskiego w 25 rocz. śm. 10:00 + Marię, Jana, Genowefę i Leona Męzińskich, Czesławę, Stefana, Agnieszkę i Juliana Tomaszewskich. 12:00 + Jerzego Mościckiego w 8 rocz. śm., Stanisławę i Stanisława Mościckich, Zbigniewa, Alinę i Stanisława Oszczyków, oraz zm. z rodziny. 26. II. Poniedziałek 27. II. Wtorek…

18. II. I Niedziela Wlk. Postu 8:30 + Irenę w 1 rocz. śm., i Wiktora Szymańskich, Tadeusza Lubańskiego. 10:00 + Katarzynę Marecką w 6 rocz. śm., Sylwestra, Edwarda, Henryka i Genowefę Męzińskich, zm. z rodz. Borowskich. 12:00 + Jana Słomkę, Czesławę i Franciszka Słomka, zm. z rodz. Milerów, Szymańskich, Kucharskich, ks. Krzysztofa Kłosiewicz, dusze w…

11. II. VI Niedziela zwykła 8:30 + Bogdana Krzepkowskiego w 20 rocz. śm. 10:00 + Adama, Józefa i Martę Orzechowskich, dusze w czyśćcu cierpiące. 12:00 + Ryszarda – Romualda Oszczyka (int. urodzinowo – imieninowa). 12. II. Poniedziałek 13. II. Wtorek 14. II. Środa Popielcowa 17:00 + Teresę Nastarowicz (int. od córki z rodziną). 15. II….

Page 1 of 151 2 3 15
© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.