24. III. NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ 8:30 + Zdzisława Liśkiewicza w 26 rocz. śm., zm. z rodz. Liśkiewiczów, Kozłowskich, Wasilewskich, Helenę, Feliksa Rydlów, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Dariusza, Albina Poziomków, zm. z rodz. Poziomków, ks. Krzysztofa Kłosiewicza, Barbarę Stefańską, dusze w czyśćcu cierpiące. 10:00 + Mariana Trojanowskiego i Romana Kucharskiego. 12:00 + Józefa…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana. 28. VIII. Niedziela9:00 – + Krzysztofa Wiśniewskiego w 39 rocz. śm., Henrykę, Józefa, Henryka i Marcina Wiśniewskich.10:30 – + Janinę Wojcieską – 28. reg..12:001. Za poległych Żołnierzy – Powstańców Grupy Kampinos A. K. oraz Mieszkańców Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej.2. ZA PARAFIAN. 29….

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.