W Wielki Piątek o godzinie 18.00 w kościele parafialnym odbyła się Liturgia Męki Pańskiej. Liturgia ta składa się z czterech części.

Pierwsza to Liturgia Słowa (2 czytania, psalm, Fragment Ewangelii św. Jana o Męce Jezusa, śpiewana Modlitwa Powszechna). Druga cześć to Adoracja Krzyża (uroczyste wniesienie Krzyża do adoracji w odsłonięciem i trzykrotną aklamacją: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”). Trzecia cześć to Komunia Święta i czwarta to Procesja do Grobu Pańskiego z Najświętszym Sakramentem.

Liturgii przewodniczył ks. Grzegorz Pielaszek.

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej i Adoracja Krzyża Świętego | 07. IV. 2023 r.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.