Uroczystość Odpustowa Najdroższej Krwi Chrystusa, 10. lipca 2022 r.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.