Środą Popielcową rozpoczynamy czterdziestodniowe przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy. Przez modlitwę, post i jałmużnę chcemy przygotować nasze serca na przyjście Zbawiciela.

Środa Popielcowa | 22 lutego 2023 r.


© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.