REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

 1. Organizator konkursu:
  – Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wierszach
 2. Cele konkursu:
  – Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z
  Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
  – Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
  – Rozbudzanie inwencji twórczej,
  – Pogłębianie więzi rodzinnych.
 3. Adresaci:
  – Dzieci i młodzież do 18 roku życia.
 4. Szczegóły konkursu:
  – Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.
  – TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne (np.: bukszpan, bazie, suche kwiaty),
  krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp.
 • Gotowe palmy nie będą oceniane.
 1. Ocena prac:
  – Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 • Ocenie prac podlegać będzie: zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość i inwencja twórcza dzieci, młodzieży i uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, wielkość i bogactwo użytych materiałów i estetyka wykonania pracy.
 1. Zgłoszenie do konkursu
 • Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłaszać do Proboszcza Parafii Niepokalanego
  Serca Maryi Panny w Wierszach osobiście, bądź telefonicznie pod numer telefonu 731 – 476 – 562 lub parafialnym facebook’u.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31. marca 2023 r. włącznie.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
  – Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową tj. 02. kwietnia 2023 r. po Mszy Świętej
  dla dzieci i młodzieży, która jest sprawowana o godz. 10.00.
 • Uczestnicy proszeni są o przybycie ze swoimi palmami.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć palm i ich autorów do
  celów promocyjnych.