REGULAMIN KONKURSU NA

PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizator konkursu:

– Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wierszach.

Cele konkursu:

– Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,

– Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,

– Rozbudzanie inwencji twórczej,

– Pogłębianie więzi rodzinnych.

Adresaci:

– Dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Szczegóły konkursu:

– Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

– TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne (np.: bukszpan, bazie, suche kwiaty), krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp.

– Gotowe palmy nie będą oceniane.

Ocena prac:

– Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

Ocenie prac podlegać będzie: zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość i inwencja twórcza dzieci, młodzieży i uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, wielkość i bogactwo użytych materiałów i estetyka wykonania pracy.

Zgłoszenie do konkursu:

– Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłaszać do Proboszcza Parafii Niepokalanego Serca Maryi Panny w Wierszach osobiście, bądź telefonicznie pod numer telefonu 731 – 476 – 562 lub parafialnym facebook’u,

– Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23. marca 2024 r. włącznie.

Rozstrzygnięcie konkursu:

– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową tj. 24. marca 2024 r. po Mszy Świętej dla dzieci i młodzieży, która jest sprawowana o godz. 10.00,

– Uczestnicy proszeni są o przybycie ze swoimi palmami.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć palm i ich autorów do celów promocyjnych.