Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika służących realizacji usług świadczonych przez stronę parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wierszach, ul. Armii Krajowej 17, 05-152 Czosnów.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

– poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);

– poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www;

I. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia anonimowych  statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie  struktury i zawartości Serwisu;

– dostosowania treści  strony  do preferencji użytkownika i optymalizowanie korzystania ze strony internetowej parafii;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików:

– cookies: „sesyjne” (session cookies)- są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

– cookies „stałe” (persistent cookies)- przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera funkcja ,,pomoc” lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Parafii.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Parafią reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

II. Granice odpowiedzialności

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych danych.

Strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Parafia  nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności lub treść takich witryn.

III. Prawa autorskie

Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości treści Strony lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Zabronione jest kopiowanie, udostępnianie i używanie treści Strony lub jej części poza wyjątkami enumeratywnie wskazanymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wykorzystanie jakiejkolwiek treści ze Strony w celach niekomercyjnych dopuszczalne jest wyłącznie po uprzedniej konsultacji  i uzyskaniu pisemnej zgody  pod rygorem nieważności.

IV. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu są udostępniane podmiotom trzecim jedynie za zgodą użytkownika.

Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osobie, której dotyczy możliwość identyfikacji przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania jej danych w dowolnym momencie.

Operator zastrzega jednak, iż może to powodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

V. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VII. Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.

O zmianach w Polityce Prywatności Serwisu Operator Serwisu ma obowiązek poinformować Użytkowników.