1. 10. X. przeżywamy XXI Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się”. W ramach Dnia Papieskiego przeprowadzamy zbiórkę do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, jako budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II.

2. 10. X. po Mszy św. o g. 10:30 katecheza dla młodzieży z I klasy licealnej i z kl. 8 w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.

3. Granitowy pomnik na grobie Ś.P. ks. proboszcza Krzysztofa poświęcimy za tydzień (17. X.) po Mszy św. o g. 12:00, czyli w rocznicę jego urodzin.

4. Na nabożeństwa różańcowe zapraszam codziennie zaraz po Mszy św. o g. 17:00. W niedzielę nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o g. 12:00.

5. Proszę wspólnotę Krwi Chrystusa o przygotowanie naszego kościoła i terenu wokół niego przed kolejną niedzielą. Parafianie z Sowiej Woli, z IV grupy chyba zapomnieli o przygotowaniu kościoła przed niedzielą.

6. Intencje mszalne na nowy 2022 rok będę przyjmował po następnej niedzieli, czyli po 17 października.

7. Za tydzień na Mszy św. o g. 12:00 będziemy przeżywać uroczystość ku czci św. Kacpra del Bufalo, współpatrona naszego kościoła. Będziemy gościć ks. Sebastiana, misjonarza ze zgromadzenia Krwi Chrystusa.

8. Na nabożeństwa różańcowe zapraszam codziennie zaraz po Mszy św. czyli o g. 17:25. W niedzielę nabożeństwo różańcowe po Mszy o g. 12:00.

9. W sobotę (16. X.) będziemy obchodzić 43 rocznicę wyboru św. Jana Pawła II, módlmy się za jego wstawiennictwem o błogosławieństwo dla naszych rodzin, parafii i ojczyzny.

10. Przyjmuję na wypominki jednorazowe i roczne za naszych zmarłych. Kartki wypominkowe wyłożone są na stoliku i w zakrystii. Nazwiska zmarłych proszę wypisywać wielkimi literami.

11. Zachęcam do nabywania i lektury „Gościa Niedzielnego”.

12. Życzę wszystkim parafianom oraz naszym gościom błogosławionej niedzieli i spokojnego tygodnia.

Szczęść Boże, ks. Grzegorz,
Wasz proboszcz.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.