1. 17. X. nabożeństwo różańcowe wyjątkowo o g. 11:15, zapraszam.

2. „Składam wszystko w ręce Boga, nie pragnę niczego innego, jak tylko tego, czego chce Bóg”. To dewiza życia Św. Kaspra del Bufalo, który jest współpatronem naszego kościoła, założyciela zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Dziś za jego przyczyną prosimy Chrystusa Pana, abyśmy w naszym życiu zawsze kierowali się Bożym prawem i naśladowali Zbawiciela niosąc swój codzienny krzyż z ufną wiarą. Mszy św. o g. 12:00 przewodniczy ks. Sebastian Pięta, misjonarz Krwi Chrystusa.

3. 17. X. po Mszy św. o g. 12:00 święcimy granitowy pomnik na grobie Ś.P. ks. kanonika Krzysztofa Kłosiewicza, który pasterzował przez lata w naszej wspólnocie. Po ustaleniu z kamieniarzem, kostkę brukową wokół pomnika ułożymy na wiosnę, aby była gotowa na 1 rocznicę śmierci ks. Krzysztofa. Serdecznie dziękuję bliskim ks. Krzysztofa za udział w uroczystości i włączenie się w jego przygotowanie! Ogarniamy wdzięczną modlitwą ks. kanonika Krzysztofa oraz opieką jego grób.

4. Na nabożeństwa różańcowe zapraszam codziennie zaraz po Mszy św. o g. 17:00.

5. Bardzo dziękuję wspólnocie Krwi Chrystusa za przygotowanie naszego kościoła i terenu wokół niego przed niedzielą. Bóg zapłać za piękną dekorację i wspaniałe kwiaty, które zdobią ołtarz i obraz św. Kaspra.

6. Intencje mszalne na nowy 2022 rok będę przyjmował po tej niedzieli.

7. W liturgii w tym tygodniu będziemy przeżywać: we wtorek (19. X.) wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a w piątek (22. X.) wspomnienie św. Jana Pawła II, ufnie módlmy się za ich wstawiennictwem.

8. Przyjmuję na wypominki jednorazowe i roczne za naszych zmarłych. Kartki wypominkowe wyłożone są na stoliku i w zakrystii. Nazwiska zmarłych proszę wypisywać wielkimi literami.

9. Za tydzień Niedzielą Misyjną rozpoczniemy Tydzień Misyjny. Ofiarami złożonymi na tacę będziemy wspierać prawie 2 tys. polskich misjonarzy.

10. Zachęcam do nabywania i lektury „Gościa Niedzielnego”.

11. Życzę wszystkim parafianom oraz naszym gościom błogosławionej niedzieli i spokojnego tygodnia.

Szczęść Boże, ks. Grzegorz,
Wasz proboszcz.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.