1. Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny – prosimy Niepokalaną, naszą patronkę o wstawiennictwo u Pana Boga, aby nam błogosławił w pielgrzymowaniu do wiecznej ojczyzny. Modlimy się także za naszych żołnierzy, aby strzegąc ziemskiej Ojczyzny cieszyli bezpieczeństwem i szacunkiem. Dziś również błogosławimy zioła i kwiaty, dziękując za plony ziemi.

2. Przypominam, że druga Msza św. niedzielna rozpoczyna się o g. 10:30.

3. Wspólnymi siłami fundujemy i postawimy na grobie Ś.P. ks. Krzysztofa pomnik granitowy, którego koszt to 16 tys. zł. Kwotę 6 tys. zł ofiarowuję od siebie. Rodzina ks. Krzysztofa włącza się w ufundowanie pomnika. Informuję, że jako parafianie złożyliście już ponad 4,1 tys. zł.

4. Bardzo proszę, aby śmiecie i odpady naturalne, zielone przy cmentarzu składać obok kontenera, a gdy uschną załadujemy je do kontenera (będą wtedy o wiele lżejsze). Koszty wywózki zależą od wagi śmieci!

5. Za tydzień (22.08) będziemy obchodzić Odpust parafialny. Sumę o g. 12 odprawi i Słowo Boże wygłosi wice–dziekan ks. kanonik Tadeusz Bazylewicz. Módlmy się o światło Ducha Św. dla kaznodziei odpustowego.

6. Serdecznie dziękuję parafiankom z Truskawki, czyli p. Agnieszce Mroczkowskiej, Iwonie Żeleźnickiej, Justynie Piendras, Nikoli i Beacie Kompińskim za wysprzątanie i przystrojenie kościoła przed świętem Matki Bożej. Bardzo proszę parafian z Janówka o przygotowanie kościoła przed niedzielą odpustową – skromnie a pięknie!

7. Za 2 tygodnie (29.08) na Cmentarzu Wojennym będziemy przeżywać uroczystości ku czci i pamięci powstańców i bohaterów naszej Ojczyzny.

8. Zachęcam do nabywania i lektury „Gościa Niedzielnego”.

9. Życzę wszystkim parafianom oraz naszym gościom błogosławionej niedzieli, spokojnego tygodnia i bezpiecznego wypoczynku.

Szczęść Boże, ks. Grzegorz,
Wasz proboszcz.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.