1. Serdecznie przypominam, że druga Msza św. niedzielna rozpoczyna się o godz. 10:30.

2. Wspólnymi siłami fundujemy i postawimy na grobie Ś.P. ks. Krzysztofa pomnik granitowy, którego koszt to 16 tyś. zł.. Kwotę 6 tyś. zł. ofiarowuję od siebie. Rodzina ks. Krzysztofa włącza się w ufundowanie pomnika. Informuję, że jako parafianie złożyliście już prawie 2,5 tyś. zł..

3. Bardzo proszę, aby śmiecie i odpady naturalne, zielone przy cmentarzu składać obok kontenera, a gdy uschną załadujemy je do kontenera (będą wtedy o wiele lżejsze). Koszty wywózki zależą od wagi śmieci!

4. Po niedzieli do piątku włącznie będę na krótkim urlopie. Sprawy pilne takie jak pogrzeb – proszę zgłaszać do ks. dziekana Dariusza pod nr. tel. 501-161-939.

5. Serdecznie dziękuję za pomoc w wykoszeniu trawy w alejkach na naszym cmentarzu parafialnym.

6. Bardzo dziękuję p. Romanowi Kucharskiemu za dowiezienie mnie z Sakramentami św. do starszych i schorowanych parafian.

7. W czwartek (12. VIII.) o godz. 17:00 na parkingu obok kościoła stanie ambulans diagnostyczny, w którym będziemy mogli zrobić badania, np. tętnic kończyn dolnych, czy wydolności płuc (szczegóły na plakatach i ulotkach).

8. W niedzielę (15. VIII.) będziemy przeżywać uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny i prosić naszą Patronkę o wstawiennictwo u Pana Boga w naszym pielgrzymowaniu do wiecznej ojczyzny. (Błogosław. Ziół i Kwiatów)

9. W niedzielę (22. VIII.) będziemy Obchodzić odpust parafialny. Sumę o godz. 12:00 odprawi i Słowo Boże wygłosi wice-dziekan ks. kanonik Tadeusz Bazylewicz. Módlmy się o światło Ducha św. dla Kaznodziei odpustowego.

10. Po małym niedopatrzeniu, proszę jeszcze raz parafian z Truskawki o przygotowanie naszego kościoła przed świętem Matki Bożej!

11. Zachęcam do nabywania i lektury „Gościa Niedzielnego”.

12. Życzę wszystkim parafianom oraz naszym gościom błogosławionej niedzieli, spokojnego tygodnia i bezpiecznego wypoczynku.

Szczęść Boże, ks. Grzegorz,
Wasz proboszcz.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.