III Niedziela zwykła 22. I. 2023 r.

Niech Słowo Boże w tygodniu, kiedy szczególnie modlimy się o jedność wszystkich uczniów Chrystusa, stanie się impulsem do rozsiewania międzyludzkiej życzliwości i budowania jedności tam, gdzie jesteśmy.

1. W niedzielę 22. stycznia obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego. Czytajmy i karmmy się Słowem Bożym; w Ewangelii Chrystus prowadzi nas do świętości.

2. Przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18 – 25. stycznia) módlmy się o jedność wśród uczniów Chrystusa i w naszych rodzinach.

3. Dziękuję za ofiary składane w związku z kosztami ogrzewania kościoła. Bardzo dziękuję za ofiary składane na konto Parafii.

4. Dziękuję parafianom z Sowiej Woli z grupy II za przygotowanie kościoła przed niedzielą.

5. Trwa wizyta duszpasterska – „Kolęda” w naszych rodzinach. We wspólnej modlitwie prosimy Pana Boga o błogosławieństwo. Plan „Kolędy” jest w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej parafii. Jeśli komuś nie odpowiada podany termin, np. z powodu choroby lub pracy, to proszę o kontakt lub podanie wiadomości przez sąsiada. Bardzo dziękuję rodzinom, które mnie przyjęły, dziękuję za serdeczne rozmowy, spostrzeżenia oraz ofiary złożone na potrzeby Parafii.

6. W niedzielę (29. stycznia) po sumie zapraszam na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Wspólnota Krwi Chrystusa.

7. W niedzielę (29. stycznia) proszę parafian z Roztoki o rozebranie dekoracji świątecznej i posprzątanie kościoła.

8. Klucz do bramy cmentarnej jest dostępny w poniedziałki, środy i piątki w godz.: 16:30 – 18:30.

9. Jeżeli od pogrzebu w rodzinnym grobie minęło 20 lat, to należy odnowić prawo dysponowania miejscem. Zapraszam do kancelarii.

10. Zachęcam do lektury „Gościa Niedzielnego” cena – 10 zł.

11. Życzę błogosławionego i zdrowego tygodnia.

Szczęść Boże, ks. Grzegorz, Wasz proboszcz.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.