Większość czasu adwentowego oczekiwania już za nami. Podejmujmy dalej dobre postanowienia, aby przyjście Zbawiciela było dniem pełnym radości.

1. W niedzielę 17 grudnia kończymy Rekolekcje adwentowe. Serdecznie dziękuję o. Grzegorzowi Filipiakowi, kapucynowi za towarzyszenie nam w adwentowym czuwaniu: Za wygłoszenie Słowa Bożego i kapłańskie świadectwo życia. Bóg zapłać! Nie odkładajmy spowiedzi – czuwajmy!

2. Dni od 17 do 24 grudnia to bezpośrednie przygotowanie do Urocz. Narodzenia Pańskiego. 21 i 22. XII możliwość spowiedzi od g. 16:30.

3. Ostatnie RORATY ku czci Najśw. Maryi Panny w środę o g. 17:00 i w sobotę o g. 15:00 – serdecznie zapraszam.

4. Nabywajmy poświęcone opłatki na stół wigilijny: Ofiary za opłatki na potrzeby p. Organisty, który je przygotował.

5. Dziękuję parafiankom z Sowiej Woli z grupy IV: Za wysprzątanie kościoła. Proszę parafian z Krogulca o ubranie szopki i przygotowanie kościoła na Boże Narodzenie.

6. Bardzo proszę i dziękuję za ofiary na koszty ogrzewania kościoła.

7. W niedzielę 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia. Zachowajmy tradycyjny post wigilijny.

Pasterka 24. XII o g. 22:00 !

25. XII – Narodzenie Pańskie: Msze św. o g. 10:00 i 12:00

26. XII – św. Szczepana, męcz.: Msze św. o g. 10:00 i 12:00

W ŚWIĘTA NIE BĘDZIE MSZY ŚW. O G. 8:30

8. 31. XII święto Św. Rodziny: Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

9. Proszę, aby przy cmentarzu przemarznięte kwiaty składać obok kontenera, a plastikowe doniczki i folie wrzucać do kontenera !!!

10. Jeżeli od pogrzebu w rodzinnym grobie minęło 20 lat, to należy odnowić prawo dysponowania miejscem. Zapraszam do kancelarii.

11. Tygodnik „Gość Niedzielny” – cena 10 zł.

12. Życzę błogosławionej niedzieli, dobrego tygodnia, owocnego czuwania. Szczęść Boże! ks. Grzegorz, Wasz proboszcz.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.