Odpust Niepokalanego Serca N. M. P.

Serdecznie dziękuję ks. Józefowi Godlewskiemu, misjonarzowi Krwi Chrystusa za przewodniczenie Sumie odpustowej i wygłoszenie Słowa Bożego. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie naszego parafialnego święta.

Odpust Niepokalanego Serca N. M. P. – Msza św. i procesja

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.