Bogu niech będą dzięki za przeżytą niedzielną Mszę św. o g. 12:00 w Uroczystość Odpustową ku czci Niepokalanego Serca Nkaświętszej Maryi Panny.

Serdecznie dziękujemy ks. Mariuszowi Szykule, misjonarzowi Krwi Chrystusa za obecność, modlitwę i wygłoszenie Słowa Bożego. Dziękujemy także całej asyście procesyjnej. 🙏⛪❤✝️

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.