23 czerwca w miejscowości Wiersze, leżącej w samym sercu Kampinoskiego Parku Narodowego odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne, w tym msza święta do Niepokalanego Serca Maryi Opiekunki Niepodległości w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców. Koncelebrze przewodniczył JE Arcybiskup Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski.

Mszę poprzedziło odsłonięcie i poświęcenie tablic pamięci oddziałów powstańczych zgrupowania AK Kampinos, które brały udział w walkach na terenie Puszczy Kampinoskiej z okupantem podczas II wojny światowej. Każda z odsłoniętych tablic ufundowana została przez darczyńców. Następnie Metropolita Warszawski, Arcybiskup Kardynał Kazimierz Nycz dokonał koronacji jedynego w Polsce obrazu Niepokalanego Serca Maryi Opiekunki Niepodległości.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz rządowych m.in. Marszałek Sejmu – Małgorzata Gosiewska. Władze samorządowe Gminy Czosnów reprezentował Pan Piotr Rutkowski – Wicewójt Gminy Czosnów oraz Pani Katarzyna Grabska-Gliwka – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji. W uroczystościach uczestniczyli także m.in Pani Małgorzata Żebrowska-Piotrak – Burmistrz Łomianek, Pan Roman Smogorzewski – Prezydent Legionowa, Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta Sochaczew oraz radni z okolicznych gmin. Poczty sztandarowe wystawili: 2 Mazowiecki Pułk Saperów, Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Bielański Klub Kombatanta, Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” z Warszawy, Muzealna Grupa Historyczna II/18 pp z Sochaczewa oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” z Kielc.  

Ważną chwilą niedzielnego dnia było odznaczenie sztandaru Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej przez Związek Oficerów Rezerwy RP, jak i również wręczenie odznaczeń Pro Patria przez przedstawiciela Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom zasłużonym na rzecz działalności Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Podczas przemówień okolicznościowych głos zabrał m.in. Generał Stanisław Woźniak – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Uroczystości zwieńczył apel pamięci i trzykrotna salwa honorowa, upamiętniająca partyzantów Armii Krajowej Kampinos, poległych podczas działań wojennych. Warto nadmienić, że kompanię honorową wystawił 2 Mazowiecki Pułk Saperów z Kazunia Nowego.

Po uroczystościach odbył się piknik wojskowo-partyzancki na którym można było obejrzeć sprzęt wojskowy zaprezentowany przez 2. Mazowiecki Pułk Saperów z Kazunia Nowego, 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej z Sochaczewa, 38. Sochaczewski Dywizjon Obrony Powietrznej oraz 2031 Jednostkę Wojskową z Dębiny.

Organizatorami niedzielnego wydarzenia byli: Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wierszach, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Kampinoski Park Narodowy. Patronat narodowy nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Zdjęcia: Radosław Rak

Źródło: Gmina Czosnów

© 2019 Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Zaakceptuj