Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

(Mk 10,6-9)

Przymierze małżeńskie, przez który mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. [KKK 1601]

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia Sakramentu Małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymują potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem tego Sakramentu.

Dokumenty potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego:

  • Metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed spotkaniem w kancelarii parafialnej.
  • Dowody osobiste.
  • Świadectwo z religii (lub indeks) z ostatniej klasy edukacji szkolnej.
  • Świadectwo bierzmowania – o ile przyjęcia sakramentu bierzmowania nie odnotowano w metryce chrztu.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
  • Potwierdzenie przystąpienia do dwóch spowiedzi przedślubnych.
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt cywilny, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.