05. XI. XXXI Niedziela zwykła 8:30 + Zdzisława Kucharskiego w 1 rocz. śm., Stanisława Kucharskiego,…

29. X. XXX Niedziela zwykła 8:30 + Alfredę w 9 rocz. śm. I Antoniego Kurek….

22. X. XXIX Niedziela zwykła 8:30 + Tadeusza Centkowskiego (int. imieninowa). 10:00 + Henrykę Wiśniewską…

15. X. XXVIII Niedziela zwykła 8:30 + Jadwigę (int. imieninowa) i Jana Oszczyk, Kazimierza Trojanowskiego,…