31. XII. Niedziela Święto Św. Rodziny
8:30 + Konstantego Gozdek i Grażynę Gozdek.
10:00 + Mirosławę – Janinę Zalas w 1 rocz. śm.
12:00 + Mieczysława i Wiesława Dąbrowskich – o dar nieba.

01. I. Poniedziałek Św. Bożej Rodzicielki Maryi
10:00 Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski, o błogosł., łaskę świętości dla Ewy w rocz. urodzin.
12:00 + Jana, Bronisławę I Mieczysława Dąbrowskich.

02. I. Wtorek

03. I. Środa

04. I. Czwartek

05. I. Piątek
17:00 O Boże błgosł. dla sióstr franciszkanek świeckich

06. I. Sobota Objawienie Pańskie (Trzech Króli)
10:00 O Boże błogosł., łaskę zdrowia, światło Ducha Św. dla Patrycji w rocz. urodzin.
12:00 + Sylwestra Burczaka w 3 rocz. śm.

07. I. Niedziela Chrztu Pańskiego
8:30 + Halinę i Eugeniusza Kąpińskich, zm. z rodz. Kąpińskich i Poddenków.
10:00 + Grażynę Gozdek (int. urodzinowa) int. od Urszuli, Izy i Magdaleny.
12:00 + Henryka Wiśniewskiego w 17 rocz. śm., Henryke, Józefa, Krzysztofa i Marcina Wiśniewskich, Bogumiłę i Waldemara Wojtanków.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.