30. X. 2022 – 06. XI. 2022 r.

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU.

30. X. Niedziela
8:30 – + Alfredę Kurek w 8 rocz. śm. i Antoniego Kurków.
10:00 – + Feliksę i Jana Kurków.
12:00 – + Stanisława Oszczyka w 26 rocz. śm., Alinę i Zbigniewa Oszczyków zm. z rodz. Oszczyków, Jaworskich, Jerzego, Stanisławę i Stanisława Mościckich.

31. X. Poniedziałek
17:00 – ZA PARAFIAN.

01. XI. Wtorek
10:00 – + Bronisławę i Kazimierza Bilińskich, dziadków Bilińskich i Lipińskich Henryka Ocipkę.
12:00 – za zmarłych parafian i spoczywających na cmentarzu parafialnym.

02. XI. Środa
17:00 – + Tadeusza Stępnia, dziadków Lisowskich i Nastarowiczów, Sylwestra Burczaka, Eugeniusza Kąpińskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.

03. XI. Czwartek
17:00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Adasia Liśkiewicza w 3 rocz. urodzin.

04. XI. Piątek
17:00 – + ks. Krzysztofa Kłosiewicza, zm. z rodzin franciszkańskich, dusze w czyśćcu cierpiące (int. od sióstr franciszkanek).

05. XI. Sobota
15:00 – O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania z rodzinami.

06. XI. Niedziela
8:30 – + Wiktora Szymańskiego, Szczepana i Martę Tomaszewskich, Tadeusza Lubańskiego.
10:00 – + Józefa Kowalewskiego w 1 rocz. śm., rodziców Kowalewskich: Jana i Janinę, rodziców Zwolińskich: Piotra i Helenę.
12:00 – ZA PARAFIAN.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.