29. X. XXX Niedziela zwykła
8:30 + Alfredę w 9 rocz. śm. I Antoniego Kurek.
10:00 + Halinę Lewandowską (int. urodzinowa), Jana i Franciszkę Cybulak, Teresę Jarkiewicz.
12:00 + Stanisława Oszczyka w 27 rocz. śm.

30. X. Poniedziałek
17:00 ZA PARAFIAN.

31. X. Wtorek
17:00 + Józefa i Hannę Radzikowskich (int. od uczest. Pogrzebu).

01. XI. Środa
10:00 + Irenę i Jana Kurek, Elżbietę Sasin oraz Krzysztofa Kurek.
12:00 ZA PARAFIAN / o radość nieba dla zmarłych.

02. XI. Czwartek
17:00 + Bronisławę i Kazimierza Bilińskich, Emilię i Władysława Lipińskich Henryka Ocipkę.

03. XI. Piątek
17:00 + ks. Krzysztofa Kłosiewicza oraz zm. z rodz. franciszkańskich.

04. XI. Sobota
17:00 O błogosł. dla członków Żywego Różańca z rodzinami.

05. XI. XXXI Niedziela zwykła
8:30 + Zdzisława Kucharskiego w 1 rocz. śm., Stanisława Kucharskiego, Józefa, Eugenię i Edwarda Kowalskich.
10:00 + Józefa Kowalewskiego w 2 rocz. śm., rodziców Kowalewskich: Jana i Janinę oraz rodziców Zwolińskich: Piotra i Helenę.
12:00 + Tadeusza Stępnia, zm. z rodz. Lisowskich, Nastarowiczów i Kąpińskich.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.