Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana.

28. XI. Niedziela
9:00 – + Zdzisława Liszkiewicza (int. imieninowa), ks. prał. Zdzisława Kniołka, Zdzisława Kozłowskiego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 – + Zdzisława (m) Piędras (int. imieninowa).
12:00 – + Marię – Barbarę Stefańską w 1 rocz. śm..

29. XI. Poniedziałek
17:00 – + Krystynę Snuszko w 4 rocz. śm., Aleksandra i Helenę Kąpińskich.

30. XI. Wtorek
12:00 – + Andrzeja Borowskiego (int. imieninowa).
17:00 – O ład moralny, sprawiedliwość społeczną, bezpieczeństwo w Ojczyźnie oraz o łaskę pojednania w rodzinach i narodzie.

01. XII. Środa
17:00 – Nowenna za Parafian: + Jadwigę i Józefa Dąbrowskich, Romanę i Henryka Kryger, Bronisławę i Jana Wieczorków, dusze w czyśćcu cierpiące.

02. XII. Czwartek
17:00 – + Stefanię Kucharską (1 int. od uczestników pogrzebu).

03. XII. Piątek
17:00 – O błog. dla ss. Franciszkanek świeckich: + Krystiana Dąbrowskiego.

04. XII. Sobota
15:15 – + Jadwigę Kur w 21 rocz. śm., Zofię, Adama i Stanisława Kur, Władysławę i Feliksa Wójcików.
17:00 – O Boże błogosławieństwo dla Kół Żywego Różańca z ich rodzinami.
17:45 – + Józefę Kąpińską w 1 rocz. śm. i Jana Kąpińskiego.

05. XII. Niedziela
9:00 – + Helenę i Feliksa Rydlów, zm. z rodz. Rydlów i Krakowiaków, Władysławę, Bronisława Liszkiewiczów, zm. z rodz. Liszkiewiczów, Poziomków, Krawczaków i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Marii i Władysława Stefańskich.
12:00 – + Alinę Oszczyk w 5 rocz. śm. Stanisława (m) i Zbigniewa Oszczyków, Stanisławę, Jerzego i Stanisława Mościckich.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.