28. V. 2023 – 04. VI. 2023 r.

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU.

28. V. Zesłania Ducha Świętego
8:30 + Eugeniusza Czajkowskiego w 29 rocz. śm., i Henrykę Czajkowską, która odeszła wczoraj, zm. z rodz. Czajkowskich, dusze w czyśćcu cierp.
10:00 + Waldemara Wojtanka w 3 rocz. śm. i Bogumiłę Wojtanek, Józefę Mroczkowską.
12:00 + Zbigniewa Kielaka, Mariannę i Józefa Kielaków.
12:00 Intencja dziękczynno – błagalna w 25 rocz. sakramentu kapłaństwa ks. Proboszcza.

29. V. Poniedziałek
18:00 ZA PARAFIAN

30. V. Wtorek
18:00 + Maksymiliana Kowalskiego, rodziców i braci Racinowskich, siostrę Twardziak.

31. V. Środa
18:00 + Marię, Jana, Genowefę i Leona Męzińskich, Czesławę, Stefana, Agnieszkę i Juliana Tomaszewskich.

01. VI. Czwartek
18:00 + Piotra Pawłowskiego – 1. greg.

02. VI. Piątek
17:00 + Piotra Pawłowskiego – 2. greg.
18:00 O błogosławieństwo dla sióstr franciszkanek świeckich z rodzinami

03. VI. Sobota
16:30 + Piotra Pawłowskiego – 3. greg.
18:00 O błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca z rodzinami.

04. VI. Uroczystość Najświętszej Trójcy
8:30 + Piotra Pawłowskiego – 4. greg.
10:00 O błogosł. dla dzieci obchodzących Rocznicę I Komunii św.
12:00 + Edwarda, Sylwedtra, Henryka i Genowefę Męzińskich, Halinę, Stefana i Janinę Kucharskich, dziadków Kucharskich, Katarzynę Marecką.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.