27. XI. 2022 – 04. XII. 2022 r.

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU.

27. XI. Niedziela
8:30 – + Zdzisława (m) Piendras (int. imieninowa).
10:00 – ZA PARAFIAN.
12:00 – + Marię Stefańską w 2 rocz. śm..

28. XI. Poniedziałek
17:00 – + Zdzisława Kucharskiego (int. imieninowa – od uczest. pogrzebu).

29. XI. Wtorek
17:00 – + Krystynę Snuszko w rocz. śm., Aleksandra i Helenę Kąpińskich.

30. XI. Środa
17:00 – RORATY – ZA PARAFIAN.

01. XII. Czwartek
17:00 – + Tadeusza Centkowskiego w 1 rocz. śm.

02. XII. Piątek
17:00 – + Barbarę Stefańską w 2 rocz. śm. – int. imieninowa (od sióstr franciszkanek świeckich).

03. XII. Sobota
17:00 – RORATY – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Róż Żywego Różańca z rodzinami.

04. XII. Niedziela
8:30 – + Krystiana Dąbrowskiego (int. imieninowa).
10:00 – + Jadwigę Kur w 22 rocz. śm., Zofię, Adama i Stanisława Kur, Władysławę i Feliksa Wójcików.
12:00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Wiesława Stefańskiego (int. imieninowa).

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.