26. XI. XXXIV Niedziela zwykła
8:30 + Zdzisława Piędrasa (int. imieninowa).
10:00 + Bolesława Oszczyka.
12:00 + Marię Stefańską w 3 rocz. śm.

27. XI. Poniedziałek

28. XI. Wtorek
17:00 + Katarzynę i Jana Motyków.

29. XI. Środa
17:00 + Krystynę Snuszko, Aleksandra i Helenę Kompińskich.

30. XI. Czwartek
17:00 + Genowefę Kucharską (int. od uczest. pogrzebu).

01. XII. Piątek
17:00 + siostrę Barbarę – Marię Stefańską (int. o sióstr franciszkanek).

02. XII. Sobota
17:00 O Boże błogosł. dla członków Żywego Różańca z rodzinami.

03. XII. I Niedziela Adwentu
8:30 + Mariana Amel w 20 rocz. śm., Halinę i Ryszarda Amel, dziadków Plichtów.
10:00 + Tadeusza Centkowskiego w 2 rocz. śm.
12:00 + Bibiannę i Edwarda Zielskich, Mariana Kowalewskiego, Mieczysława Kucharskiego.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.