24. IX. XXIV Niedziela zwykła
8:30 + Aurelię Borowską (int. imieninowa), Stanisława Borowskiego i Mirosławę Zalas.
10:00 + Cezarego – Tomasza Lewandowskiego (int. imieninowa).
12:00 + Reginę Kucharską w 3 rocz. śm., zm. z rodz. Kurlanców, Krajczyńskich i Kucharskich.

25. IX. Poniedziałek

26. IX. Wtorek
17:00 + Janusza Laskowskiego (int. od uczest. pogrzebu).

27. IX. Środa
17:00 Nowenna za parafian: + Bolesława Oszczyka.

28. IX. Czwartek
17:00 + Janusza Laskowskiego (int. od uczest. pogrzebu).

29. IX. Piątek
17:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – aby P. Bóg był uwielbiony w życiu Barbary i Marzeny.

30. IX. Sobota
17:00 + Elżbietę Sasin (int. od uczest. pogrzebu).

01. X. XXV Niedziela zwykła
8:30 + Zofię Tomaszewską w 6 rocz. śm., i Antoniego Manowskiego.
10:00 + Jana i Zofię Pieńkowskich, Krystynę Chrzanowską. Barbarę Batorowicz.
12:00 ZA PARAFIAN.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.