23. VII. XVI Niedziela zwykła
8:30 + Annę Bloch (int. urodzinowo-imieninowa), Zofię, Jana, Jerzego i Henryka Gozdków.
10:00 + Antoniego, Helenę i Piotra Manowskich, Mariannę, Franciszka, Zofię, Zenona i Longina Tomaszewskich.
12:00 + Grażynę Zajdel.

24. VII. Poniedziałek
NIE MA MSZY ŚW.

25. VII. Wtorek
18:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Patrona dla Krzysztofa.

26. VII. Środa
NIE MA MSZY ŚW.

27. VII. Czwartek
18:00 + Bolesława Oszczyka.

28. VII. Piątek
18:00 + Sylwestra Męzińskiego w 12 rocz. śm., Katarzynę Marecką, Edwarda i teściów Męzińskich, zm. z rodz. Borowskich, dusze czyśćcowe.

29. VII. Sobota
17:15 + Krystynę, Jana i Tadeusza Zielińskich, Bronisława i Stanisławę Rydel.
18:00 + Tadeusza Lubańskiego w rocz. śm. i Wiktora Szymańskiego.

30. VII. XVII Niedziela zwykła
8:30 + Stefanię Zwolińską, Piotra i Helenę Zwolińskich.
10:00 + Władysława, Barbarę, Mariannę, Agatę i Mieczysława Kucharskich, Franciszka i Czesławę Słomków, Krzysztofa Basiewicza, dusze czyśćcowe.
12:00 + Krzysztofa Stefańskiego (int. imieninowa) i Marię Stefańską, Natalię i Czesława Pływaczewskich, Kazimierę i Jana Stefańskich.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.