22. X. XXIX Niedziela zwykła
8:30 + Tadeusza Centkowskiego (int. imieninowa).
10:00 + Henrykę Wiśniewską w 34 rocz. śm., Józefa, Henryka, Krzysztofa i Marcina Wiśniewskich, Bogumiłę i Waldemara Wojtanków.
12:00 + Leokadię Staszewską w 10 rocz. śm., Ignacego, Stanisława, Mariana i Krystynę Majewskich.

23. X. Poniedziałek
17:00 ZA PARAFIAN.

24. X. Wtorek
17:00 + Józefa i Hannę Radzikowskich (int. od uczest. pogrzebu).
18:00 O dar zdrowia, opiekę Matki Bożej dla taty Krzysztofa.

25. X. Środa
17:00 + Macieja Domaradzkiego (int. od uczest. pogrzebu).

26. X. Czwartek
17:00 + Bolesława Oszczyka.

27. X. Piątek
17:00 + Henryka Wojcieskiego w rocz. śm.

28. X. Sobota
16:15 + Tadeusza Zdziech (int. imieninowa).
17:00 + Feliksę i Jana Kurków, Józefa, Mariannę, Feliksa i Wincentego Ziulczyków.

29. X. XXX Niedziela zwykła
8:30 + Alfredę w 9 rocz. śm. i Antoniego Kurek.
10:00 + Halinę Lewandowską (int. urodzinowa), Jana i Franciszkę Cybulak, Teresę Jarkiewicz.
12:00 + Stanisława Oszczyka w 27 rocz. śm.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.