20. VIII. XX Niedziela zwykła / Parafialne Święto Rodzin
8:30 + Eugeniusza i Halinę Kąpińskich, Eugeniusza Bagińskiego, dziadków Kąpińskich i Poddenków.
10:00 + Krzysztofa Wiśniewskiego w 40 rocz. śm., Henrykę, Józefa, Henryka i Marcina Wiśniewskich, Bogumiłę i Waldemara Wojtanków.
12:00 ZA PARAFIAN – ZA RODZINY.

21. VIII. Poniedziałek
17:15 + Tadeusza Komiażyk w 4 rocz. śm.
18:00 + Grażynę Gozdek (int. od rodziny Gozdek i Bargiel).

22. VIII. Wtorek
18:00 O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Anny i Przemysława Kamińskich.

23. VIII. Środa
18:00 Nowenna do Matki Bożej: Int. dzieczynno-błagalna w 7 rocz. ślubu Katarzyny i Łukasza oraz rocz. urodzin Łukasza.

24. VIII. Czwartek
18:00 + Mariannę i Leona Relidzyńskich, zm. z rodz. Relidzyńskich i Sierszyńskich.

25. VIII. Piątek
18:00 O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Anny i Przemysława Kamińskich.

26. VIII. Sobota
16:30 + Irenę i Jana Zielskich, Mariana i Władysławę Dobrowolskich, zm. z rodziny.
17:15 + Irenę Kurek w 5 rocz. śm.
18:00 + Kazimierza i Anielę Lisowskich, Eugeniusza i Halinę Kąpińskich, dusze czyśćcowe.

27. VIII. XXI Niedziela zwykła
8:30 + Dariusza (int. urodzinowa) i Albina Poziomków, Tomasza Zacharskiego, Helenę, Feliksa, Henryka i Antoniego Rydlów, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Kozłowskich, Poziomków, dusze w czyśćću cierp.
10:00 + Bolesława Oszczyka w 1 rocz. śm.
12:00 Za żołnierzy A.K. i mieszkańców Niepodl. Rzeczpospolitej Kamp.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.