19. XI. XXXIII Niedziela zwykła
8:30 + Józefa i Teresę Czajkowskich, dziadków Kurków, zm. z rodz. Kurków.
10:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda, Tomasza Radzikowskich, Alfredę, Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.
12:00 ZA PARAFIAN.

20. XI. Poniedziałek

21. XI. Wtorek

22. XI. Środa

23. XI. Czwartek

24. XI. Piątek

25. XI. Sobota
17:00 + Jadwigę Kur w 23 rocz. śm., Zofię, Adama i Stanisława Kur, Władysławę i Feliksa Wójcików.

26. XI. XXXIV Niedziela zwykła
8:30 + Zdzisława Piędrasa (int. imieninowa).
10:00 + Bolesława Oszczyka.
12:00 + Marię Stefańską w 3 rocz. śm.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.