15. V. 2022 – 22. V. 2022 r.

15. V. 5 Niedziela Wielkanocy
9:00 – + Genowefę, Stefana, Dariusza, Antoninę i Józefa Kościńskich, Genowefę, Leona, Marię i Jana Mężyńskich, Jana i Mariannę Paradów.
10:30 – + Eugeniusza Kąpińskiego w 8 rocz. śm..
12:00 – + Cecylię, Tymoteusza i Grzegorza Kucharskich.

16. V. Poniedziałek
17:30 – ZA PARAFIAN.

17. V. Wtorek
17:30 – + Teresę Kowalską (od uczest. pogrzebu).

18. V. Środa
17:30 Nowenna za parafian: – + Władysławę, Jana, Józefa i Henryka Kosińskich.

19. V. Czwartek
17:30 – + Teresę Kowalską (od uczest. pogrzebu).

20. V. Piątek
17:30 – + Genowefę Krawczak w 16 rocz. śm..

21. V. Sobota
17:30 – + Waldemara Wojtanka w 2 rocz. śm..
18:30 – + Feliksę i Jana Kurków, Józefa, Mariannę, Feliksa i Wincentego Ziulczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

22. V. 6 Niedziela Wielkanocy
9:00 – + Irenę Siry w 2 rocz. śm..
10:30 – + O Boże błogosław. dla dzieci przeżywających I rocz. Komunii św. z ich rodzinami.
12:00 – + Zbigniewa Kielaka.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.