14. V. 2023 – 21. V. 2023 r.

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU.

14. V. 6 Niedziela Wielkanocy
8:30 + Eugeniusza Kąpińskiego w 9 rocz. śm.
10:00 + Jana i Feliksę Kurek, Józefa, Mariannę, Feliksa i Wincentego Ziulczyków, dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 + Wacława Stefańskiego w 11 rocz. śm.. Antoninę i Feliksa Stefańskich, Alfredę i Antoniego Manowskich.

15. V. Poniedziałek
18:00 + Zofię Biernacką (int. imieninowa) i Henryka Biernackiego, zm. z rodz. Biernackich, Kosteckich, Ołdaków, Zwolińskich oraz Adama Barzyc.

16. V. Wtorek
18:00 + Wiktorię, Adama, Wiesława i Zenona Wojcieskich, Władysława i Sławomira Ostrowskich, zm. z rodz. Piaseckich i Tadeusza Centkowskiego.

17. V. Środa
18:00 + Zbigniewa Błaszczyka (int. od uczest. pogrzebu)

18. V. Czwartek
18:00 + Jana Słomka (int. od uczest. pogrzebu)

19. V. Piątek
17:15 + Genowefę Krawczak w 17 rocz. śm.
18:00 + Zbigniewa Błaszczyka (int. od uczest. pogrzebu)

20. V. Sobota
17:15 + Helenę i Edwarda Raków.
18:00 + Marię Stefańską i Krzysztofa Stefańskiego.

21. V. Wniebowstąpienie Pańskie (7 Niedziela Wielkanocy)
8:30 + Eugeniusza Kąpińskiego w 9 rocz. śm., Anielę i Kazimierza Lisowskich oraz o łaskę zdrowia dla rodziny.
10:00 O błogosławieństwo dla dzieci przystępujących do I Komunii św. z ich rodzinami.
12:00 + Cecylię, Tymoteusza i Grzegorza Kucharskich.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.