12. XI. XXXII Niedziela zwykła
8:30 ZA PARAFIAN.
10:00 O Boże błogosł., opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Julka w rocz. urodzin.
12:00 + Janinę Krakowiak w 8 rocz. śm., Stanisława, Zbigniewa, Bogdana Krakowiak, dusze w czyśćcu cierpiące.

13. XI. Poniedziałek

14. XI. Wtorek
17:00 O Boże błogosł., dla nowożeńców Natalii i Macieja Toporek.

15. XI. Środa
17:00 Wynagradzająca w intencji Panu Bogu wiadomej.

16. XI. Czwartek
17:00 + Macieja Domaradzkiego (int. od uczest. pogrzebu).

17. XI. Piątek
17:00 O Boże błogosł. dla nowożeńców Natalii i Macieja Toporek.

18. XI. Sobota
17:00 + Barbarę Słodownik.

19. XI. XXXIII Niedziela zwykła
8:30 + Józefa i Teresę Czajkowskich, dziadków Kurków, zm. z rodz. Kurków.
10:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda, Tomasza Radzikowskich, Alfredę, Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.
12:00 ZA PARAFIAN.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.