10. XII. II Niedziela Adwentu
8:30 + Mariannę Borowską w 26 rocz. śm., Michała i Mariannę, Mirosławę – Janinę Zalas, Bożenę Masłowską, Adama Manowskiego.
10:00 + Alinę Oszczyk w 7 rocz. śm., Stanisława i Zbigniewa Oszczyków, Jerzego, Stanisławę i Stanisława Mościckich, zm. z rodziny.
12:00 + Tymoteusza, Cecylię i Grzegorza Kucharskich.

11. XII. Poniedziałek

12. XII. Wtorek
17:00 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA ZA ZMARŁYCH.

13. XII. Środa
17:00 RORATY – ZA PARAFIAN.

14. XII. Czwartek
17:00 + Genowefę Kucharską (int. od uczest. pogrzebu).

15. XII. Piątek
11:00 + Zdzisława Liśkiewicza, zm. z rodz. Liśkiewiczów, Feliksa i Helenę Rydlów, dusze w czyśćcu cierpiące.
17:00

16. XII. Sobota
11:00 + Ireneusza Czajkowskiego w 16 rocz. śm., zm. z rodz. Czajkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
17:00 RORATY: + Roberta Czajkowskiego w 2 rocz. śm.

17. XII. III Niedziela Adwentu
8:30 + Dariusza (int. imieninowa) i Albina Poziomków, Tomasza Zacharskiego Helenę, Marcjannę, Feliksa Rydlów, zm.z r. Rydlów, Krawczaków, Kozłowskich, Poziomków.
10:00 + Alfredę, Antoniego Kurek, Antoniego Manowskiego, Zofię Tomaszewską, Adama Godlewskiego.
12:00 + Genowefę Trzpioła w 1 rocz. śm., Tomasza, Zofię, Feliksa Trzpioła.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.