09. X. 2022 – 16. X. 2022 r.

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU.

09. X. Niedziela
8:30 – + Marka Poziomke, Genowefę i Edmunda Poziomków, Wiktorię i Stanisława Wojcieskich, Franciszkę i Adama Jeziorkowskich.
10:00 – + Adama i Felicje oraz Jana i Józefa Zwierzchowskch.
12:00 – + Zbigniewa i Mariana Kucharskich, Józefa, Walerię, Edwarda i Danielę Salwowskich.

10. X. Poniedziałek
17:00 – + Bolesława Oszczyka (int. od uczestników pogrzebu).

11. X. Wtorek
17:00 – ZA PARAFIAN.

12. X. Środa
17:00 – MSZA ŚW. Z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH.

13. X. Czwartek
17:00 – + Edwarda Męzińskiego (int. imieninowa) Sylwestra, Henryka i Genowefę Męzińskich, Stefana, Halinę i Janinę Kucharskich.

14. X. Piątek
17:00 – + Jadwigę Oszczyk (int. imieninowa).

15. X. Sobota
17:00 – O Boże błogosławieństwo dla Krystiana, prowadzenie i światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej.

16. X. Niedziela
8:30 – + Leokadię Staszewską, Ignacego, Stanisława i Mariana Majewskich oraz Krystynę Majewską.
10:00 – ZA PARAFIAN.
12:00 – + Grzegorza, Cecylię i Tymoteusza Kucharskich.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.