09. VII. XIV Niedziela zwykła
8:30 + Tomasza Zacharskiego w 19 rocz. śm., Dariusza i Albina Poziomków, Helenę, Feliksa, Henryka i Antoniego Rydlów, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Kozłowskich, Poziomków, dusze w czyśćcu cierp.
10:00 + Alinę Firchał w 3 rocz. śm., Krzysztofa i Dariusza Firchał.
12:00 + Stanisława Walendziaka w 14 rocz. śm.

10. VII. Poniedziałek
18:00 + Henrykę Czajkowską (int. od uczestników pogrzebu).

11. VII. Wtorek
18:00 O błogosł. dla nowożeńców Małgorzaty i Bartosza Kaczmarek.

12. VII. Środa
18:00 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA.

13. VII. Czwartek
18:00 + Stanisława i Aurelię Borowskich, Rozalię Flisińską oraz Mirosławę – Janinę Zalas.

14. VII. Piątek
17:15 Dziękczynna za ks. Proboszcza, za dar życia, posługi i wszystkich intencji ks. Proboszcza.
18:00 + Stanisławę i Wincentego Małkińskich, zm. z rodz. Mikołajczyków.

15. VII. Sobota
17:15 + Marię, Jana, Genowefę i Leona Męzińskich, Czesławę, Stefana, Agnieszkę i Juliana Tomaszewskich.
18:00 + Wiktorię i Jana Zwolińskich, dziadków Zwolińskich i Kościkiewicz, Andrzeja Niedzińskiego, Ryszarda i Halinę Zwolińskich.

16. VII. Urocz. Najdroższej Krwi Chrystusa (XV Niedziela zwykła)
8:30 + Aleksandrę Kucharską w 7 rocz. śm., dziadków Kucharskich i Liśkiewiczów.
10:00 + Waldemara Kowalskiego.
12:00 O umocnienie wiary, nadziei i miłości przez Najdroższą Krew Zbawiciela dla Wspólnoty Krwi Chrystusa i wszystkich parafian.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.