08. X. XXVII Niedziela zwykła
8:30 + Krystynę, Wiesława, Adama i Apolonię Michalskich, Adama i Annę Umiastowskich.
10:00 + Eugeniusza, Ireneusza i Henrykę Czajkowskich, Annę Kowalską, Teresę Dudek, dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 ZA PARAFIAN / dzięk. w 10 rocz. założ. strony internetowej Parafii.

09. X. Poniedziałek
17:00 + Zbigniewa i Mariana Kucharskich, Józefa, Walerię, Edwarda i Danielę Salwowskich

10. X. Wtorek
17:00 O Boże błogosł. dla nowożeńców Krystyny i Kamila Kowalewskich.

11. X. Środa
17:00 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA ZA ZMARŁYCH.

12. X. Czwartek
17:00 O Boże błogosł. dla nowożeńców Pauliny i Damiana Kwiatkowskich.

13. X. Piątek
17:00 + Edwarda (int. imieninowa), Sylwestra, Genowefę i Henryka Męzińskich, Halinę, Stefana i Janinę Kucharskich, Katarzynę Marecką.

14. X. Sobota
16:00 Msza św. ze ślubem: Natalii Małkińskiej i Macieja Toporek.
17:00 + Jadwigę i Józefa Dąbrowskich.

15. X. XXVIII Niedziela zwykła
8:30 + Jadwigę (int. imieninowa) i Jana Oszczyk, Kazimierza Trojanowskiego, Czesława, Agatkę i Adama Fabisiak, dziadków Szpuda i Oszczyków.
10:00 O błogosł., światło Ducha Św. dla Krystiana w 20 rocz. urodzin.
12:00 + Grzegorza, Cecylię i Tymoteusza Kucharskich.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.