08. V. 2022 – 15. V. 2022 r.

08. V. 4 Niedziela Wielkanocy
9:00 – + Krzysztofa Fijałkowskiego w 29 rocz. śm..
10:30 – + Stanisławę Kobuszewską (int. imieninowa), Wiktora Kobuszewskiego, dziadków Kobuszewskich i Słomków.
12:00 – + Stanisławę i Stanisława Mościckich, Stanisława Oszczyka, Stanisława Jaworskiego (int. imieninowe), Alinę, Zbigniewa, Walerię i Kazimierza Oszczyków, Stefanię Jaworską i Jerzego Mościckiego.

09. V. Poniedziałek
17:30 – + Stanisława Walendziaka (int. imieninowa).
18:30 – + Stanisława Borowskiego (int. imieninowa), Aurelię Borowską, Stanisława Rogalińskiego.

10. V. Wtorek
17:30 – ZA PARAFIAN.

11. V. Środa
17:30 – Nowenna za parafian: Int. dziękczynno-błagalna w rocz. urodzin Karola, o Boże błogosł., zdrowie, dary Ducha Św. dla niego i rodziny.

12. V. Czwartek
17:30 – + Ryszarda – Romualda Oszczyka w 5 rocz. śm..

13. V. Piątek
17:30 – + Zofię Biernacką (int. imieninowa) i Henryka Biernackiego.
18:30 – Int. dziękczynna za łaski dla Eryka w rocz. urodzin, przez wstawiennictwo Matki Bożej, z prośbą o dalszą opiekę.

14. V. Sobota
17:30 – + Stanisława i Zofię Kucharskich (int. imieninowa), Krystynę Manowską w 21 rocz. śm., Józefa i Eugenię Kucharskich.
18:30 – + Danielę i Adama Kościkiewicz.

15. V. 5 Niedziela Wielkanocy
9:00 – + Genowefę, Stefana, Dariusza, Antoninę i Józefa Kościńkich, Genowefę, Leona, Marię i Jana Mężyńskich, Jana i Mariannę Paradów.
10:30 – + Eugeniusza Kąpińskiego w 8 rocz. śm..
12:00 – + Cecylię, Tymoteusza i Grzegorza Kucharskich.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.