07. I. Niedziela Chrztu Pańskiego
8:30 + Halinę i Eugeniusza Kąpińskich, zm. z rodz. Kąpińskich i Poddenków.
10:00 + Grażynę Gozdek (int. urodzinowa) int. od Urszuli, Izy i Magdaleny.
12:00 + Henryka Wiśniewskiego w 17 rocz. śm., Henrykę, Józefa, Krzysztofa i Marcina Wiśniewskich, Bogumiłę i Waldemara Wojtanków.

08. I. Poniedziałek
17:30 + Mariannę i Leona Relidzyńskich oraz zm. z rodz. Relidzyńskich i Sierszyńskich.

09. I. Wtorek

10. I. Środa

11. I. Czwartek

12. I. Piątek

13. I. Sobota
17:00 O Boże błogosł. dla członków Żywego Różańca z rodzinami.

14. I. 2 Niedziela zwykła
8:30 + Genowefę, Leona, Marię i Jana Mężyńskich, Genowefę, Dtefana, Dariusza, Antoninę i Józefa Kościńskich, Jana i Mariannę Paradów, Jana i Annę Poziomków, dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 + Józefa Ziulczyka w rocz. śm., Mariannę, Feliksa i Wincentego Ziulczyków, Feliksę i Jana Kurek, dziadków Kurków i Ziulczyków.
12:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda i Tomasza Radzikowskich, Alfredę i Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.